Aller, allereerst is het belangrijk om te weten, bewust te zijn van wat de oorzaak is van alle rampen in ons individueel leven en dus ook alle rampen in de wereld dien ten gevolge. In feite zijn we allen individueel verantwoordelijk voor alles wat zich in de wereld afspeelt. Het is het gevolg van wat we bijdragen in deze. Alles bij elkaar opgeteld.

De ego – geldingsdrang die op de troon van ons leven heerst is het aller aller ergste vijand en vernietiger.

Om dit probleem op te lossen beginnen we met het zuiveren van ons leven. Absolute oprechtheid en eerlijkheid ligt hierin ten grondslag.