Alleen Zuivere Liefde drukt deze corona kracht uit hét veld … tot welke partij wilt u behoren? Licht of duisternis?

Koester daardoor absolute Zuivere Liefde in uw bewustzijn. Stem al uw motieven in uw doen en laten af op deze richting.

Breid de Hemel uit die in je geïnitieerd is. Begin bij je directe omgeving.

Slachtoffer?

Het zou best kunnen zijn dat de corona niet perse duister is. Karma is gewoon karma, je zou het kunnen classificeren als duister en licht. Maar dit is in feite nog steeds in de dualiteit. Als ‘De Hemel in je hart zit dan is de hemel precies daar. De duisternis en licht waar je hiernaar verwijst worden dan slechts ervaringen waarmee je de Hemel verifieert.

Fysieke EHBO

Zeker in deze crisis situatie is het belangrijk om onze afweermechanismen in sterke mate te vergroten zodat je daarmee allerhande virussen buiten de deur kan houden. Dat geldt zeker ook voor de Corona virus: drink de middenstroom van je ochtend urine en/of van jongens die niet ouder is dan 10 jaar. Urinetherapie helpt voorkomen van ziekten in het algemeen en het geneest. Het kan zowel inwendig als uitwendig gebruikt worden. Het is ons meest natuurlijke, effectieve, kosteloze en krachtige, lichaamseigen paardenmiddel. Het is tevens onze voedingsthermometer: je proeft wat je eet. De smaak is even wennen in het begin… gewoon doorzetten!

Voor naslag lees de Urine – Geschiedenis en toepassing van urinetherapie – Coen van der Kroon.

De 5 voorwaarden om urine te mogen gebruiken zijn:

 1. Géén inwendige infecties (darmen, maag, …)
 2. Géén chemische medicijnen. Homeopatische middelen is wél ok. De werking van de ingenomen middelen worden versterkt!
 3. Géén alcohol gebruik (i.v.m lever vergiftiging)
 4. Géén vleeswaren nuttigen (bevat vele soorten gifstoffen)
 5. Liefst ook niet roken (knijpt bloedvaten)

Het gebruik van pure ascorbinezuur (in vitamine C zijn andere stoffen toegevoegd) is van harte aanbevolen. Verdere gebruik van vitaminen en kruiden is ook prima. Veel groente en fruit nuttigen. Hun effecten worden versterkt.
Speciaal in deze crisissituatie kun je de hele dag door de middenstroom van de urine gebruiken. Hiermee worden de productie van de antistoffen in sterke mate gestimuleerd.

Rampen veroorzaakt door Ego

Aller, allereerst is het belangrijk om te weten, bewust te zijn van wat de oorzaak is van alle rampen in ons individueel leven en dus ook alle rampen in de wereld dien ten gevolge. In feite zijn we allen individueel verantwoordelijk voor alles wat zich in de wereld afspeelt. Het is het gevolg van wat we bijdragen in deze. Alles bij elkaar opgeteld.

De ego – geldingsdrang die op de troon van ons leven heerst is het aller aller ergste vijand en vernietiger. Het is op zichzelf onschuldig, maar op de troon is het de duivel.

Om aan dit probleem te werken, beginnen we met het zuiveren van ons leven. Absolute oprechtheid en eerlijkheid is de sleutel naar bevrijding.

Lijden

Aan dit groot probleem van ego hangt een 8-voudige pijn die allen geworteld zijn in het niet kunnen vervullen van wat wij verlangen, wensen of willen:

 1. pijn door te leven
 2. pijn door veroudering
 3. pijn door ziekte
 4. pijn door de dood
 5. pijn door niet te verkrijgen wat gewenst is
 6. pijn door scheiding van geliefden
 7. pijn door bij iemand te zijn die je haat
 8. pijn door de 5 aggregaten (de ego, mind, denkgeest bestaande uit: vorm, gevoel (voelen/waarnemen), perceptie (denken), wilsactiviteit (daad), (complete/gehechte) bewustzijn)
  De vijf aggregaten zijn 色, 受, 想, 行, 識. de vertaling is ongeveer: vorm, gevoel (voelen/waarnemen), perceptie (denken), wilsactiviteit (daad), (complete/gehechte) bewustzijn

Het is bijna ondoenlijk om zonder wil te leven… Wat wel mogelijk is om zoveel mogelijk gehechtheid aan deze 8 pijnen los te laten. Lijden is het blijven vasthouden aan de realieitpijn. Meditatie helpt ons hiermee overweg… en doe bijvoorbeeld de Cursus in Wonderen