Stichting APAICI

Het belangrijkste doel van deze stichting is om de minder bedeelde kinderen in de wereld, vooral weeskinderen, ondersteuning te bieden en / of van basislevensbehoeften te voorzien op het gebied van onderdak, onderwijs en onderzorg (gezondheidszorg).

De onderliggende motivatie voor de oprichting van deze stichting is eenvoudigweg voor mij (Musa Bos // BH Liem, oprichter van de stichting) een “goede” plek te maken / zoeken om al mijn vreugdevolle bezittingen te droppen (minstens de helft van de opbrengst van de huidige hoofdkliniek in Wormer, ééngezinswoning) voor het welzijn en/of nut (of “geluk”) van velen in plaats van de weinigen: mijn gezin en/of familie tegenover een derde wereldse dorpje zoals India, Afrika en/of Indonesië.

U bent van harte uitgenodigd … uitgedaagd om hetzelfde te doen … 

Dus noch eer, geld noch idealisme of overtuiging (b.v. wereld verbeteren) ligt ten grondslag aan de oprichting van deze stichting.

De reden voor het droppen is eigenlijk heel simpel voor mij: ik wil weg… mmmm… ik wil eigenlijk gewoon 24/7 mediteren… in de hoogst onprettige en barre, zware omstandigheden zoals Lama Govinda de berg Yogi in de laatste 20 jaren heeft gedaaan. Ik neem zijn plaats in en ben benieuwd hoe lang ik het daar volhoud. En ik nodig iedereen uit om naast mij daar te zijn… en voor nu in Nederland in Huize El Shaddai te Gruttostraat 18, 1531 WR Wormer…

Meer informatie is te vinden in het Google Drive-account:

APAICI administratie (Google Drive)

Het is belangrijk om volledig transparant te kunnen zijn … om doodeerlijk te zijn … en vooral om verantwoordelijk bezig te zijn … vermogen om te kunnen antwoorden, om antwoorden overal op te hebben, om wat voor vragen dan ook te kunnen beantwoorden, verantwoording af te leggen …

Een paar snelkoppelingen:

RSIN/fiscaal nummer: 8583 935 66
KvK-nummer 70611149
Handelsregister Kamer van Koophandel: SBI-code: 94993

Contactgegevens:

Nederland:

Indonesië:

India:

Naam en Logo uitleg

Centraal staat de schematische voorstelling van Laminin in het symbool. Het is de symbool van Christus waar onze universum onder valt. Hij is de top. Alle andere materialisaties inclusief wij mensen vallen onder Zijn supervisie. In de universum die wij kennen, is alles geschapen om Zijnent wil en glorie.

  • Als kruis voorgesteld: Kolossenzen 1:15-17
  • Als zwaard voorgesteld: Hebreeën 4:12-13
  • Het anker als totaalbeeld: Hebreeën 6:19-20.

Laminin, de beste eiwitcel ooit.
Laminin is het belangrijkste niet-collageen component van de basale lamina, zoals die waarmee alle cellen met een epithelium verbonden zijn.
Het is de één eiwitcel die alles samen houdt. Zonder laminin valt alles uit elkaar.
Laminin is essentieel bij het bij elkaar houden van de totale lichaamsstructuren. Laminin is vinden in elk levend ding of iets die een eiwit bevat.

De achtergrond, de heldere hemel in de avond waar de sterren goed te zien zijn, symboliseert de duisternis waarin God zijn Licht en al Zijn sterren (wij mensen) laat schijnen. En Hij die als DE AlBron van Licht als anker dient waar iedereen veiligheid, vastigheid en bescherming vindt.

APA betekent “wat” in het Indonesisch, Het kan verder deze afkortingen hebben:
Agapé Probleem Aanval of Analyse – met Liefde een probleem Algoritmisch aangaan.

ICI in het Engels gelezen letter voor letter betekent: “ik zie ik” → ik zie mezelf. ICI kan deze afkortingen hebben:
Informatie, Communicatie en Integratie – leven mag in eerste instantie niet afhangen van informatie, maar Communicatie blijft essentieel voor ons bestaan, communicatie die niet gebaseerd is op informatie maar op onvoorwaardelijke Liefde die uiteindelijk tot integratie leidt. Intuïtie is daarom de beste bron van informatie.