Aan de basis van deze illusie liggen slechts 5 fundamentele ziekten ten grondslag: hebzucht, boosheid, jalouzie, arrogantie en onwetendheid. Medicijn voor deze zijn respectievelijk: vrijgevigheid, liefde, openheid, vrede en wijsheid. Of in moderne termen: de 7 GE‘s, de 7 moeilijk te hanteren honger naar GEld (mammon & chronos), GEzag (applaus, eer, lucifer), GEmakzucht (luiheid), GEnot (in alle vormen), GEhechtheid (aan mensen en zaken), GEprogrammeerd of GE-brainwashed zijn en GEloof in eigen gemaakte mentaal-beeld(en) – afgoderij. Deze ziekten kunnen zich manifesteren in het lichaam. Het meest kwetsbare deel van het lichaam wordt als eerste lastiggevallen.